Travel Umroh & Haji Khusus Pekanbaru
info@muhibbahtour.com
+62 761 859691
haji umrah di pekanbaru

Seputar Melontar Jumroh

MENGGABUNGKAN SEMUA KEWAJIBAN MELONTAR DALAM SATU HARI Oleh Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz Pertanyaan Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ditanya : Apakah boleh bagi jama’ah haji melontar semua jumrah untuk hari-hari tasyriq dalam satu hari, baik pada hari Id,...
haji umrah di pekanbaru

Waktu Melontar Jumroh

WAKTU MELONTAR JUMRAH ‘AQABAH SECARA UMUM Oleh Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz Pertanyaan Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ditanya : Dalam hadits disebutkan bahwa Ibnu Abbas Radhiallahu ‘anhu berkata : “Saya melontar setelah sore ?” Maka Nabi...
haji umrah di pekanbaru

Haji karena Upah dan Meninggal Belum Haji

HAJI KARENA MENGGANTIKAN ORANG LAIN DENGAN UPAH Oleh Al-Lajnah Ad-Daimah Lil Ifta Pertanyaan. Al-Lajnah Ad-Daimah Lil Ifta ditanya : Seseorang mengambil upah untuk haji (3000 riyal tanpa dam), dan dia melaksanakan haji dengan sempurna. Apakah dia mendapatkan pahala haji ? Ataukah...
haji umrah di pekanbaru

Waktu Melontar Jumroh dan Hari Tasyriq

WAKTU MELONTAR JUMRAH DAN HUKUM MELONTAR PADA MALAM HARI Oleh Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz Pertanyaan Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ditanya : Kapan waktu mulai melontar jumrah pada hari-hari tasyriq dan kapan waktu terakhir ? Apakah sah melontar pada malam hari...
haji umrah di pekanbaru

Haji untuk Orang Tua

HAJI UNTUK KEDUA ORANG TUA Oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz Pertanyaan Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ditanya : Kedua orang tua kami telah meninggal dan keduanya belum haji, namun keduanya tidak mewasiatkannya kepada kami. Apkah kami boleh menghajikan untuk keduanya. Dan...
haji umrah di pekanbaru

Orang Kaya Meninggal dan Belum Haji

ORANG KAYA MENINGGAL DAN BELUM HAJI LALU DIHAJIKAN DARI HARTANYA Oleh Al-Lajnah Ad-Da’imah Lil Ifta Pertanyaan Al-Lajnah Ad-Da’imah Lil Ifta ditanya : Seseorang meninggal dan belum haji tapi mewasiatkan untuk di badal hajikan dari hartanya. Apakah haji orang lain...
haji umrah di pekanbaru

Seputar Masalah Batu untuk Melontar Jumroh

BATU UNTUK MELONTAR Oleh Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz Pertanyaan Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ditanya : Dari mana batu untuk melontar di ambil ? Bagaimana sifat melontar ? Dan apa hukum mencuci batu yang akan digunakan melontar ? Jawaban Batu diambil di Mina....
haji umrah di pekanbaru

Masalah Bermalam di Mina

TIDAK MAMPU BERMALAM DI MINA KARENA PEKERJAAN Oleh Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz Pertanyaan Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ditanya : Apa hukum bagi orang yang karena pekerjaannya tidak dapat mabit di Mina pada hari-hari tasyriq ? Jawaban Mabit di Mina gugur bagi...
haji umrah di pekanbaru

Satu Haji atau Umrah Tidak Boleh untuk Dua Orang

Oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Pertanyaan Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya : Alhamdulillah, saya setiap tahun pergi ke Mekkah untuk umrah dalam bulan Ramadhan. Pada suatu ketika saya niat umrah untuk bapak saya dan pada kesempatan lain saya niat umrah...
haji umrah di pekanbaru

Masalah Shalat dan Tempat di Mudzdalifah

SHALAT MAGHRIB DAN ISYA’ SEBELUM DI MUZDALIFAH Oleh Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz Pertanyaan Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ditanya : Apa hukum orang yang shalat Maghrib dan shalat Isya’ dengan jama’ ta’khir dan qashar sebelum masuk di...