Travel Umroh & Haji Khusus Pekanbaru
info@muhibbahtour.com
+62 761 859691
haji umrah di pekanbaru

Thawaf, Wada’ dan Wanita Haidh

THAWAF IFADHAH DILAKUKAN BERSAMA THAWAF WADA’ Oleh Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz Pertanyaan Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ditanya : Apa hukum orang yang mengakhirkan thawaf ifadhah kepada thawaf wada’ dan menjadikan dalam satu thawaf dengan niat...
haji umrah di pekanbaru

Thawaf Ifadah dan Wukuf

MENDAHULUKAN THAWAF IFADHAH SEBELUM MELONTAR ATAU SEBELUM WUKUF Oleh Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz Pertanyaan Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ditanya : Apakah boleh mendahulukan thawaf ifadhah dan sa’i sebelum melontar jumrah ‘aqabah atau sebelum wukuf...
haji umrah di pekanbaru

Ragu Dalam Hitungan Thawaf

RAGU DALAM HITUNGAN PUTARAN THAWAF YANG TELAH DILAKUKAN Oleh Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz Pertanyaan Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ditanya : Pada bulan Ramadhan yang lalu saya melaksanakan umrah, tapi ketika pada akhir thawaf saya ragu dalam hitungan putaran,...
haji umrah di pekanbaru

Wudhu’, Thawaf dan Shalat

WAJIB BERWUDHU KETIKA THAWAF DAN TIDAK WAJIB DALAM SA’I Oleh Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz Pertanyaan Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ditanya : Apakah ketika thawaf dan sa’i harus berwudhu ? Jawaban Berwudhu wajib ketika thawaf dan tidak wajib ketika...
haji umrah di pekanbaru

Mencium Hajar Aswad dan Thawaf Di Atas

HUKUM WANITA MENCIUM HAJAR ASWAD KETIKA BERDESAK-DESAKAN Oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Pertanyaan Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya : Sebagian orang yang thawaf mendorong istrinya untuk mencium Hajar Aswad. Manakah yang utama, mencium Hajar Aswad...
haji umrah di pekanbaru

Shalat Thawaf

SHALAT DUA RAKAAT SETELAH THAWAF CUKUP SEBAGAI GANTI SHALAT TAHIYATUL MASJID Oleh Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz Pertanyaan Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ditanya : Jika saya ihram umrah atau haji dan saya telah masuk Masjidil Haram, apakah saya harus shalat dua...
haji umrah di pekanbaru

Hari Nahar dan Tahalul

HAL-HAL YANG DILAKUKAN PADA HARI NAHAR (10 DZULHIJJAH) Oleh Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz Pertanyaan Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ditanya : Apakah amal yang utama dilakukan bagi orang-orang yang haji pada hari nahar ? Dan apakah boleh mendahulukan dan...
haji umrah di pekanbaru

Mewakilkan Jumrah, Thawaf dan Sa’i

MEWAKILKAN MELONTAR JUMRAH Oleh Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz Pertanyaan Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ditanya : Kapan diperbolehkan mewakilkan melontar jumrah ? Apakah ada hari-hari yang tidak boleh mewakilkan melontar jumrah ? Jawaban Boleh mewakilkan dalam...
haji umrah di pekanbaru

Tentang Burung Merpati dan Memotong Pohon di Tanah Suci

BURUNG MERPATI DI TANAH SUCI TIDAK MEMPUNYAI KELEBIHAN ATAS BURUNG MERPATI DI TEMPAT LAIN Oleh Lajnah Da’imah Lil Buhuts Al-Ilmiah wal Ifta Pertanyaan. Lajnah Da’imah Lil Buhuts Al-Ilmiah wal Ifta ditanya : Seseorang yang haji mengatakan bahwa burung merpati di Madinah jika telah...
haji umrah di pekanbaru

Haidh Sebelum Thawaf

HAIDH SEBELUM THAWAF IFADHAH DAN TIDAK DAPAT TETAP DI MEKKAH HINGGA SUCI Oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Pertanyaan Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya : Seorang wanita haidh sebelum thawaf ifadhah dan dia berasal dari luar Suadi Arabia, yang waktu...